Aktualności
view

Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu

W dniu 15 marca 2016r. już po raz czwarty w Toruniu odbyła się naukowo – samorządowa konferencja pod hasłem Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu. Spotkanie zostało podzielone na dwa panele tematyczne tj.: Kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej i przesłanki do zagospodarowania dolnej Wisły oraz gospodarka wodna w Polsce.

Z uwaga uczestniczy konferencji wysłuchali informacji Pana ministra Jerzego Materny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zapowiedział oczekiwane od wielu lat podpisanie przez Polskę konwencji AGN i rozwój międzynarodowych dróg wodnych w Polsce.

Minister wspominał również o powstającym w resorcie Programie rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, który ma na celu przywrócenie żeglowności polskim rzekom. Z koli profesor Krystyna Wojewódzka-Król przybliżyła szczegóły dotyczące szacunków kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania Dolnej Wisły. Natomiast pasjonujące wystąpienie profesora Zygmunta Babińskiego, przybliżyło uczestnikom „dramat" Wisły z lotu ptaka. 

Podczas konferencji dr Tomasz Sowiński w imieniu Związku Miast Nadwiślańskich wręczył honorową nagrodę trzem osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce: Profesorowi Zygmuntowi Babińskiemu, Profesor Krystynie Wojewódzkiej-Król, a także Stanisławowi Wrońskiemu, Pełnomocnikowi Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W drugie części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem dr Danuty Limanówki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dr Grzegorza Chocian z Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO, dr Tomasza Sowińskiego, Prezesa Związku Miast Nadwiślańskich, a także wystąpienie Prof. Leszka Łabędzkiego z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy, dr Piotra Herbicha z Państwowego Instytutu Geologicznego PIB, Krysztofa Dulskiego,, p.o. Dyrektora Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

Tematem przewodnim panelu był wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę wodną, w tym skutki suszy meteorologicznej i rolniczej czy zagrożenia dla zasobów wód podziemnych. Zwieńczeniem dyskusji było wystąpienie Pani Żanety Marciniak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która zaprezentowała model niemiecki w zarządzaniu gospodarka wodną. Zdjęcia: UMWK-P

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy