Aktualności
view

II Lubuski Sejmik Turystyczny

„Lubuskie rzeki - możliwości i bariery" to temat II Lubuskiego Sejmiku Turystycznego, który odbył się w dniu 13 czerwca br. w Zielonej Górze. Podczas spotkania został zaprezentowany potencjał turystyki wodnej województwa w oparciu o międzynarodowe drogi wodne E 70 oraz E 30. Dyskutowano nad problemami związanymi z transportem i turystyką śródlądową oraz możliwościami rozwoju żeglugi i turystyki na polskich rzekach, ze szczególnym uwzględnieniem lubuskich rzek.

W Sejmiku uczestniczyli: senator Jerzy Wcisła, posłowie Tomasz Kucharski i Jacek Kurzępa, radni i prezydenci, starostowie i burmistrzowie regionu lubuskiego, reprezentanci świata nauki, współorganizatorzy i zarazem partnerzy tej inicjatywy oraz zagraniczni goście, w tym przedstawiciele Euroregionu Pro Europa  Viadrina, Miasta Frankfurtu nad Odrą, Miasta Fürstenwalde /Spree, Izby Przemysłowo – Handlowej w Berlinie. W konferencji brali udział również przedstawiciele regionalnych instytucji rządowych oraz organizacji turystycznych. Program spotkania obejmował trzy panele. Pierwszy z nich dotyczył potencjału turystycznego województwa lubuskiego na odcinku drogi wodnej E70 i E30, w którym Prezydent Nowej Soli  Wadim Tyszkiewicz zaprezentował efekty realizacji projektu „Odra dla Turystów 2014". Następnie o swoich doświadczeniach z perspektywy Krosna Odrzańskiego mówił Marek Cebula – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Uczestnicy Sejmiku wysłuchali także wystąpień Łukasza Buraka – Prezesa Stowarzyszenia Wodniaków „Przystań Gorzów" oraz Łukasza Kozłowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Odra dla Turystów, który omówił „Wpływ Odry na lubuską turystykę". Hanna Forbrich ze Związku Gmin i Miast Nadnoteckich zaprezentowała „Turystyczne wykorzystanie drogi wodnej E70 na odcinku Noteci". O aspektach turystycznych oraz naukowo-badawczych polskich rzek mówił m.in. Dawid Szatten z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – „Warunki nawigacyjno-żeglugowe drogi wodnej E70 na odcinku Odra - ujście Brdy w latach 2014-2015". Natomiast dr hab. Pola Kuleczka, prof. PWSZ z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie przedstawiła  prezentację pt.  „Rzeki w naturze i kulturze – prolegomena". Podczas ostatniego panelu senator RP Jerzy Wcisła zaprezentował rozwiązania i możliwości związane z turystyką śródlądową. Łukasz Pieron z Departamentu Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił długofalowe plany Ministerstwa, które zagwarantują dalszy rozwój  śródlądowych dróg wodnych. Agnieszka Siłacz – Kierownik Zarządu Zlewni Noteci – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zarysowała przyszłość MDW E70 ze szczególnym uwzględnieniem Noteci. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - dr inż. Andrzej Kreft podkreślił wagę  ochrony przeciwpowodziowej w kontekście dalszego rozwoju i wykorzystania transportu i turystyki rzecznej. II Lubuski Sejmik Turystyczny odwiedziło kilkudziesięciu wodniaków z Polski i Zagranicy. Sejmik był miejscem spotkania, w którym zainteresowani mogli podzielić się doświadczeniami, wspólnie wypracować nowe rozwiązania, które pozwolą na dalszy rozwój rzek. Liczba stowarzyszeń i organizacji zajmujących się problematyką  wykorzystania polskich rzek zaskoczyła i pokazała, że turystyka wodna w Polsce coraz śmielej wkracza na rzeki i kanały.

Opracowano na podstawie: Małgorzata Tramś-Zielińska, www.lubuskie.pl, Autor zdjęć: archiwum UMWL

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy