Aktualności
view

Kaskadyzacja Dolnej Wisły - szansa czy zagrożenie?

W dniu 8 września br. o szansach i zagrożeniach związanych z budową kaskady Dolnej Wisły rozmawiali uczestnicy konferencji naukowo-samorządowej dotyczącej śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Warsztaty odbyły się w trakcie rejsu z Grudziądza do ujścia Wisły.

W spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczestniczyło ponad 100 osób m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicemarszałek województwa Sławomir Kopyść, Senator RP Jerzy Wcisła, Prezydent Grudziądza Robert Malinowski oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i samorządów. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie rozwiązań mających na celu rewitalizację Wisły. Tegorocznym tematem spotkania było „Kaskada Dolnej Wisły - szansa czy zagrożenie?", temat ten miał zwróć uwagę na sytuację z zabudową Dolnej Wisły. Podczas konferencji przedstawiono plany Ministerstwa Środowiska w sprawie budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz najbliższe zamierzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. studium wykonalności dla Dolnej Wisły oraz działania na rzecz przyjęcia przez Polskę Konwencji AGN. Prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła społeczno-ekonomiczne efekty kompleksowego zagospodarowania Dolnej Wisły, zaś dr Janusz Granatowicz z Energii Invest S.A. omówił potencjał hydrotechniczny Wisły w kontekście budowy stopnia wodnego w Siarzewie. O kaskadzie Dolnej Wisły mówił w swoim wystąpieniu również prof. dr hab. Zygmunt Babiński, stawiając pytanie czy inwestycja ta jest niezbędna czy bezużyteczna. O szansach z rewitalizacji Dolnej Wisły na przykładzie Koncepcji rewitalizacji E40 na odcinku Brześć-Wisła mówiła także Urszula Kowalczyk z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Ponadto podczas konferencji poruszono tematy dot. koncepcji zagospodarowania Dolnej Wisły, możliwości transportu ładunków ponadgabarytowych na Wiśle, budowy waterfront'ów miast nadrzecznych, ochrony przeciwpowodziowej na ujściowym odcinku Wisły czy też o sytuacji hydrologicznej w Dolnej Wiśle. W trakcie rejsu można było również naocznie poznać aktualny stan Wisły na odcinku między Grudziądzem, a ujściem do Zatoki Gdańskiej oraz przekonać się o celowości budowy kaskady Dolnej Wisły zapewniającej drogę wodną min. IV klasy, bezpieczeństwo powodziowe, przy równoczesnym  wykorzystaniu potencjału hydroenergetycznego rzeki.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy