Drogi wodne
view

Martwa Wisła

Martwa Wisła to dawne główne ramię ujściowe Wisły o długości 28 km. Stało się „martwe", po powstaniu Przekopu Wisły w Świbnie. Martwa Wisła stanowi ważny szlak wodny i umożliwia dotarcie do Gdańska od strony Wisły. Martwa Wisła oddzielona jest od właściwego koryta Wisły śluzą Przegalina o długości 66 m i szerokości 12,5 m, przebudowaną w 2012 roku (wykonano zwodzony most).

Na trasie jest także most pontonowy w Sobieszewie, oraz stałe mosty: wantowy, kolejowy obrotowy (nieotwierany) i Siennicki. Końcowy odcinek Martwej Wisły to wody portowe i Polski Hak. Na obrotnicy, przy Polskim Haku, do wyboru są cztery kierunki: 1. na północ przez wody portowe do Wisłoujścia, Westerplatte i na Zatokę Gdańską; 2. na zachód, przez byłe tereny Stoczni Gdańskiej także do Westerplatte; 3. na południe, na Stare Miasto w Gdańsku i do Mariny Szafarnia; 4. na wschód, w kierunku Górek Zachodnich, Sobieszewa i Przegaliny.

Na całej trasie należy uważać na ruch statków: morskich, holowników, pchaczy z barkami i innych jednostek profesjonalnej żeglugi. Ze względu na styk wodnych dróg śródlądowych z morskimi, oznakowanie nawigacyjne na większości szlaku jest kompatybilne z oznakowaniem morskim.

Mielizny zdarzają się na odcinku od śluzy Przegalina do mostu w Sobieszewie. Na szlaku są liczne przystanie i porty. W 2012 oddano do użytku przystań Błotnik, nieopodal Przegaliny.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy