Aktualności
view

Międzynarodowa konferencja dot. rozwoju połączenia wodno – transportowego E 40 na odcinku Dniepr – Wisła

W dniu 16 grudnia br. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowują projekt odtworzenia szlaku wodnego E 40 na odcinku Dniepr-Wisła, łączącego Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników studium wykonalności międzynarodowej drogi wodnej przebiegającej przez Polskę, Białoruś i Ukrainę.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw i instytucji właściwych ds. infrastruktury, transportu i ochrony środowiska, a także szefowie regionów przylegających do E40 ze wszystkich trzech krajów: Polski, Białorusi i Ukrainy.  Obecnie szlak wodny E 40 jest wykorzystywany jedynie na odcinku od Brześcia do Chersonia, jednak droga wodna pomiędzy Brześciem a Warszawą jest nieżeglowna, istnieje więc konieczność odtworzenia tego odcinka. Powstały już trzy warianty połączenia Wisły z Brześciem na Białorusi, z rzeką Muchawiec. Po przeprowadzonych analizach pod względem ekonomicznym, hydrotechnicznym, hydrologicznym i społecznym zespół ekspertów pracujący nad Studium wykonalności międzynarodowej drogi wodnej E40 wskazał najbardziej priorytetowy wariant połączenia, tj. ujście Wieprza do Wisły – Dolina Środkowej Wisły – Pradolina Wieprza – Równina Parczewska – Zaklęsłość Łomaska – Równina Kodeńska – Bug w okolicach Terespola – ujście rzeki Muchawiec. Łącznie 159,6 km. Z kolei aby Wisła została udrożniona i połączona z Muchawem, konieczne są inwestycje w postaci budowy zapór na Wiśle oraz niewielkie przedsięwzięcia po stronie białoruskiej. Część ukraińska jest natomiast w pełni żeglowna. Podczas konferencji zaprezentowano również wnioski Grup Roboczych Komisji i niezależnych ekspertów nt. treści studium wykonalności MDW E 40 dot. rozwoju transportu wodnego i transgranicznego rozwoju gospodarczego, wodnego szlaku transportowego w kontekście planowania przestrzennego regionów przygranicznych, transgranicznych zasobów wodnych i ekologii oraz promowania idei odtworzenia szlaku wodnego Dniepr-Wisła na europejskim, krajowym i regionalnym poziomie. Spotkanie zakończyło się przyjęciem Rezolucji o wsparciu działań skierowanych na odtworzenie i rozwój międzynarodowej drogi wodnej E40. Konferencja została poprzedzona przez Forum Ekologiczne, na którym omawiano zagadnienia działań kompensacyjnych oraz podjęto debatę ze środowiskiem ekologicznym na temat odtworzenia szlaku wodnego E40.   

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy