Drogi wodne
view

Noteć

Noteć dolna (187,2 km) to rzeka nizinna, która dzieli się na część skanalizowaną i swobodnie płynącą. Jest zaliczana do II klasy drogi wodnej w Polsce.

Szerokość szlaku żeglownego wynosi 25-35 m. Głębokość przy wodzie niskiej wynosi 1,25 m, a przy średniej 2,0 m. Noteć na odcinku skanalizowanym od Kanału Bydgoskiego (km 38,9) do Krzyża (km 176,2) liczy 138,3 km i zaliczona została do klasy Ib. Głębokość tranzytowa szlaku wynosi ok. 1,4 m. Spadek i prędkość rzeki są bardzo małe, co pozwala na płynięcie w górę rzeki.

Na tym odcinku znajduje się 14 zabytkowych śluz o wymiarze komór: długość 57,4 m, szerokość 9,6 m (czas śluzowania ok. 20 min.). Wskutek skanalizowania tego szlaku wodnego utrzymywany jest ustabilizowany poziom wody.

Linie wysokiego napięcia występują od Nakła nad Notecią, aż do Drezdenka. Najniższe zawieszone są na wysokości 5-6 m. Mosty z reguły gwarantują prześwit powyżej 4 m. Najniższy o wysokości 3,4 m znajduje się na 170 km, między Wieleniem, a Drawskiem.

Na dolnej Noteci jest osiem miejscowości portowych oraz nowoczesne mariny w Czarnkowie, Drawsku i przystań wodna w Nakle nad Notecią.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy