Aktualności
view

Odtworzenie Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40

W dniu 29.07.2015 odbyła się w Sejmie RP konferencja z udziałem przedstawicieli ministerstw właściwych ds. ochrony środowiska, a także infrastruktury i transportu z trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy. Debata z udziałem przedstawicieli ministerstw właściwych ds. ochrony środowiska, a także infrastruktury i transportu z trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy podjęta została w związku z wdrażaniem projektu unijnego, którego celem jest zbadanie możliwości rewitalizacji drogi wodnej E 40, łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym.

Spotkanie w Sejmie RP odbyło się pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisława Żmijana i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisława Żelichowskiego. „Żegluga śródlądowa to niewątpliwie jedna z najbardziej przyjaznych środowisku gałęzi transportu (...), mniejsza emisja zanieczyszczeń do atmosfery, ale też mniejsze zagrożenie hałasem, a także niższe koszty i większe bezpieczeństwo to dla ministerstwa środowiska najważniejsza sprawa" - zadeklarowała wiceminister środowiska RP, Dorota Niedziela, inaugurując swoim wystąpieniem spotkanie w sali kolumnowej Sejmu RP.

Z kolei w swym wystąpieniu wiceminister ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w resorcie infrastruktury i rozwoju, Dorota Pyć zaznaczyła, że „Inicjatywa ta jest konsekwencją wieloletniej współpracy polsko-białoruskiej (...) w zakresie ustanowienia połączenia śródlądowego z Brześcia do Wisły".

Jednym z głównych efektów projektu jest nawiązanie dialogu międzynarodowego wokół odtworzenia szlaku transportowego, z którego mogłyby korzystać wszystkie trzy kraje. Do tego celu powstaje konieczna dokumentacja techniczna (obejmująca analizę rynkową, ekonomikę transportu, ocenę społeczną i środowiskową), przygotowywana przez międzynarodowe konsorcjum z Instytutem Morskim w Gdańsku na czele.

Rezultaty analiz technicznych znane będą pod koniec 2015 r. Wówczas dokument poddany zostanie konsultacjom społecznym i ocenie Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E 40 na odcinku Dniepr-Wisła.

Prace nad możliwością rewitalizacji drogi wodnej E 40 łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym prowadzone są przy współfinansowaniu z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy