Aktualności
view

Panel „Reforma gospodarki wodnej i jej skutki"

W ramach tegorocznej XXII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu odbył się panel „Reforma gospodarki wodnej i jej skutki", poświęcony szeroko rozumianej gospodarce wodnej. Na debatę przybyło ponad 120 osób reprezentujących wszystkie środowiska zainteresowane gospodarczym wykorzystaniem rzek i rewitalizacją obszarów nadwodnych.

Założenia reformy, zmiany w ustawie Prawo wodne i system jej wdrażania wnikliwie zaprezentował p. Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W dalszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele środowisk inwestorów, hydrologów, hydrotechników, hydroenergetyków, transportowców oraz ekologów, którzy przedstawiali skutki wspominanej reformy dla swoich dziedzin. 

Podczas debaty omówiono również skutki reformy dla samorządu województwa, propozycję inicjatywy prezydenckiej dotyczącej planów aktywizacji gospodarczej i rozwoju rzek w Polsce, problematykę stopienia wodnego poniżej Włocławka oraz inicjatywę utworzenia Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy jako instytucji wspierającej Zarząd Dorzecza Wisły.

Część dyskusyjna panelu została zdominowana przez tematykę żeglugi śródlądowej, skutków reformy na tą gałąź transportu oraz katastrofalnego stanu infrastruktury rzecznej i szlaków wodnych.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy