Aktualności
view

Promocyjnie po Noteci

We wtorek 14 czerwca 2016 roku na odcinku Noteci pomiędzy Czarnkowem a Romanowem, stanowiącej wielkopolski fragment Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 odbył się rejs promujący drogę wodną i żeglugę śródlądową.

Na pokładzie szkolnego statku „Wł. Łokietek" gościli przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Pani Zofia Szalczyk, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski oraz Członkowie Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Pan Czesław Cieślak – Przewodniczący Komisji, Pan Leszek Bierła, Pan Jerzy Kado, Pan Jan Pikulik oraz Pani Tatiana Sokołowska, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych: Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki – Pan Jacek Klimaszewski, Burmistrz Czarnkowa – Pan Franciszek Strugała, Wójt Gminy Czarnków, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – Pan Bolesław Chwarścianek, Wójt Gminy Drawsko, Prezes Zawiązku Miast i Gmin Nadnoteckich – Pan Marek Tchórzka.

Zaproszenie przyjęli także: Pani Magdalena Żmuda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Pan Arkadiusz Błochowiak – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz Pani Hanna Forbrich – Kierownik Zawiązku Miast i Gmin Nadnoteckich. Komandorem rejsu był kpt. Grzegorz Nadolny.

Gości powitał i wprowadził w zagadnienia dotyczące MDW E70 Pan Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, następnie Pan Marek Tchórzka – Wójt Gminy Drawsko, Prezes Zawiązku  Miast i Gmin Nadnoteckich przedstawił działalność Związku, po czym miały miejsce rozmowy dotyczące problemów związanych z żeglugą śródlądową, omówione zostały dotychczasowe działania i osiągnięcia związane z rewitalizacją MDW E70 na obszarze Polski oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy