view

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Jednostki budżetowe podległe Ministerstwu Środowiska, realizujące zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniące funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej. RZGW działają na podstawie ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 115 poz. 1462), rozporządzenia Rady Ministrów z 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2001r. Nr 126, poz. 878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 19 z 5 czerwca 2007 r.

RZGW działają na podstawie ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 115 poz. 1462), rozporządzenia Rady Ministrów z 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2001r. Nr 126, poz. 878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 19 z 5 czerwca 2007 r.

W Polsce istnieje siedem Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. MDW E70 znajduje się w zasięgu działania trzech jednostek: w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu.

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdańsk

tel:(58) 326 18 88 
fax:(58) 326 18 89

sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

http://www.rzgw.gda.pl

RZGW Poznań

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

tel.: 61 859 77 00

fax.: 61 852 57 31

sekretariat@rzgw.poznan.pl

http://www.poznan.rzgw.gov.pl

RZGW Szczecin

ul. Tama Pomorzańska 13 A

70-030 Szczecin

tel. 91 44 11 200

fax. 91 44 11 300

sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl

http://www.rzgw.szczecin.pl

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy