Aktualności
view

Rządowo - samorządowe rozmowy w Kwiejcach o Międzynarodowej Drodze Wodnej E70

W dniu 11 października 2016 roku w Kwiejcach odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli województw – sygnatariuszy porozumienia ws. Rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.

Wstępem do spotkania była wizyta na przystani Yndzel w Drawsku oraz krótki rejs do śluzy w Krzyżu Wielkopolskim statkiem Łokietek, należącym do Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. 

W rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczyli samorządowcy z województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, powiatów czarnkowsko – trzcianeckiego, nakielskiego, gmin Drawsko, Wieleń a także Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Celem spotkania była kontynuacja rozmów z 1 czerwca br., które miały miejsce w Toruniu, a które dotyczyły możliwości prowadzenia wspólnych działań oraz wypracowania rozwiązań na rzecz przywrócenia żeglowności i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych w Polsce - w tym polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 – z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Przedstawiony został plan rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku jego finansowanie oraz inwestycje. Omówiono również proces reatyfikacji przez Polskę konwencji AGN. Poruszono temat planowanej zmiany ustawy Prawo wodne oraz prace dotyczące opracowania studium wykonalności dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej wraz z budową nowych połączeń (Koźle-Ostrawa i Kanał Śląski) oraz dla drogi wodnej rzeki Wisły od Gdańska do Warszawy.

Kluczową kwestią podczas spotkania było omówienie znaczenia MDW E70 na liście śródlądowych dróg wodnych w Polsce, w tym jej „wąskich gardeł" i planowanych inwestycji, które zostały szczegółowo przedstawione przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W przededniu spotkania, 10 października 2016 r. również w Kwiejcach obradował Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E70. Dyskutowano o stanie realizacji porozumień i planie działań na rzecz MDW E70.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy