Aktualności
view

Spotkanie dot. współpracy rządowo – samorządowej na rzecz MDW E40 i E70

W dniu 1 czerwca br. w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli województw – sygnatariuszy listu intencyjnego ws. Rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 ( województw: warmińsko – mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego) oraz sygnatariuszy porozumienia ws. Rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 ( województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego z Panem Ministrem Jerzym Materną, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Panem Robertem Kęsym, Wiceprezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z udziałem Pana Jerzego Wcisły, Senatora RP.

Celem spotkania było przedstawienie Ministrowi i Wiceprezesowi dorobku dot. rewitalizacji i rozwoju ww. dróg wodnych oraz zaproponowanie wsparcia samorządowego, zmierzającego do przywrócenia żeglowności i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych w Polsce. Podczas spotkania zostały zaprezentowane plany resortu dot. realizacji Strategii rozwoju żeglugi śródlądowej, przystąpienia do opracowania studium wykonalności wraz z oceną oddziaływania na  środowisko dla Odry i Dolnej Wisły, powołania Funduszy Żeglugi Śródlądowej, ratyfikacji przez Polskę konwencji AGN czy wpisania listy zadań dot. żeglugi śródlądowej do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw. Plan Junckera). Z kolei w drugiej części dyskutowano o zmianie prawa wodnego, którego celem jest zmiana systemu zarządzania gospodarką wodną przez wzmocnienie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną i systemu finansowania działań mających na celu utrzymywanie wód, poprawę stanu ich jakości oraz realizację inwestycji w gospodarce wodnej.   Ponadto 31 maja br. również w Toruniu obradował Międzywojewódzki Zespół MDWE 70.  Dyskutowano o stanie realizacji porozumień i planie działań MDW E70, współpracy rządowo – samorządowej na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDWE 70 oraz o barierach nawigacyjnych na drodze wodnej E 70. 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy