Aktualności
view

Spotkanie Międzywojewódzkich Zespołów ds. MDW E40 i E70 w Toruniu

W dniu 13 kwietnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego odbyły się spotkania Międzywojewódzkich Zespołów ds. MDW E40 i E70.

Celem pierwszej części spotkania było dokonanie „inwentaryzacji" – wzajemne poinformowanie się  partnerów o prowadzonych działaniach i aktywnościach poszczególnych województw i innych zainteresowanych instytucji, dotyczących lub mających związek z gospodarczym wykorzystaniem rzek, szczególnie w kontekście MDW E40.

Przedstawiono również propozycję Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyjętej przez Prezydenta RP, dot. inicjatywy sporządzenia „Planu aktywizacji i rozwoju gospodarczego rzek w Polsce", omówiono proces konsultacji projektów Prawa wodnego, Planów Gospodarowania Wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, założenia międzynarodowego projektu EMMA, którego celem jest wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego w regionie Morza Bałtyckiego, działania na rzecz zagospodarowania i aktywizacji gospodarczej i turystycznej Zalewu Włocławskiego, propozycję organizacji wspólnie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy warsztatów-konferencji dot. gospodarki wodnej.  

Ponadto w drugiej części spotkania przedstawiciele Zespołu E 70 zapoznali się z metodologią przeprowadzania badań nawigacyjno – żeglugowych, z propozycją przeprowadzenia działań informacyjno – promocyjnych w 2015 na odcinku kujawsko - pomorsko – wielkopolsko – lubuskim MDWE 70 oraz możliwością nawiązania współpracy z partnerami ze wschodniego odcinka MDWE 70.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy