view

Urzędy Morskie

Organy administracji morskiej, nad którymi nadzór sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zakres działania Urzędów Morskich określa Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późniejszymi zmianami).

The tasks of Maritime Offices include:

- supervision of navigation, protection of life at sea, environmental maritime protection and inspection activities in this regard,

- construction and maintenance of revetments of riverbanks, dunes and forests, including protection of the coastal belt,

- supervision of navigation and traffic at ports,

- construction, modernisation and maintenance of the infrastructure providing access to ports and sea harbors,

- maintenance of navigation signs on sea waterways.

In the territory of the Republic of Poland, three Maritime Offices are operational: in Gdynia, Słupsk and Szczecin.

The IWW E70 area falls under two Maritime Offices: in Gdynia and Szczecin.

 

Maritime Office in Szczecin

Pl. Batorego 4

70-207 Szczecin

tel. (+48) 91 440 34 00

fax. (+48) 91 434 46 56

e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

http://www.umgdy.gov.pl

Maritime Office in Gdynia

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

tel. (+48) 58 355 33 33

fax. (+48) 58 620 67 43, (+48) 621 72 31

e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

http://www.ums.gov.pl

 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy