view

Urzędy Żeglugi Śródlądowej

UŻŚ podlegają Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 - prowadzenie dochodzeń w sprawach wypadków żeglugowych,

- stanowienie lokalnych przepisów żeglugowych, wydawanie patentów żeglarskich.

W Polsce działa osiem UŻŚ, w tym w obrębie MDW E70 znajdują się trzy: w Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie.

UŻŚ w Bydgoszczy

ul. ks. Konarskiego 1/3

85-066 Bydgoszcz

tel. 52 320 42 30

fax. 52 320 42 24

urzad@bydg.uzs.gov.pl

 

UŻŚ w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

tel. 58 301 84 14

fax. 58 346 21 55

urzad@gda.uzs.gov.pl

www.gda.uzs.gov.pl

 

 

UŻŚ w Szczecinie

Pl. Batorego 4

70-207 Szczecinie

tel: 91 434 02 79

tel: 91 440 33 54

fax: 91 434 01 29

sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy