Aktualności
view

WaterWays EXPO 2016 w Warszawie

W dniach 16- 18 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays Expo 2016. Uroczystego otwarcia dokonał Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który objął honorowym patronatem to wydarzenie.

Minister otwierając targi podkreślił, iż przywrócenie żeglugi na polskich rzekach oraz  rewitalizacja szlaków wodnych  to jeden z priorytetów rządu RP. Szef resortu podkreślił znaczenie powołania nowego ministerstwa oraz przedstawił jego główne cele, szczególnie w odniesieniu do żeglugi śródlądowej. Wspomniał również o niedawno uchwalonym przez Rząd RP planie strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Koszt inwestycji wpisanych w strategię szacowany jest na ok. 75 mld zł. Ponadto podkreślił znaczenie przystąpienia Polski do  Konwencji AGN, wpisującej nasze rzeki do sieci dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu.  Proces ratyfikacji w/w konwencji powinien zakończyć się w do końca 2016 roku. Z kolei Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zadeklarował współpracę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w realizacji strategii, która ma się m.in. przyczynić do racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, których w tej chwili mamy ogromny deficyt. Ważnym punktem, odbywających się targów było wystąpienie Jerzego Materny, sekretarza stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiceminister resortu przedstawił założenia do strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Podkreślił, że dokument przyjęty w formie uchwały przez rząd 14 czerwca 2016 r., wyznacza najważniejsze kierunki polityki transportu śródlądowego kraju. Strategia ta przewiduje przywrócenie żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej, Wisły od Warszawy do Gdańska oraz połączenie Odry, Noteci, Wisły i Bugu, a także budowę Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę. Podczas III edycji Waterways Expo 2016 nie zabrakło ekspozycji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.  Nasze stoisko odwiedzili m.in. szefowie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej czy Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  WaterWays EXPO to międzynarodowe targi i konferencje poświęcone żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej, odbywające się co 2 lata. Jest to miejsce spotkań administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń, izb gospodarczych, klastrów, parków technologicznych, środowisk przemysłowych i gospodarczych zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej jako instrumentu polityki pro-rozwojowej w wymiarze lokalnym, narodowym i transgranicznym. To także miejsce prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych, turystycznych, jak i forum dyskusji, debat i konferencji.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy