Kapitanaty portów

Do zadań tych jednostek należy: zarządzanie ruchem statków na podległych obszarach, dbanie o bezpieczeństwo żeglugi oraz utrzymywanie porządku w portach oraz funkcje administracyjne: zarządzanie terenami i urządzeniami w portach, nadzór nad działalnością podległych bosmanatów.

Kapitanaty portów znajdują się w 13 miejscowościach. Na obszarze MDW E70 znajdują się dwa kapitanaty: w Gdańsku i Elblągu.

 

Kapitanat Portu Gdańsk

ul. Przemysłowa 4 

80-542 Gdańsk 

tel. 058 343 05 10 

tel. 058 343 06 10

fax 058 343 01 44

kpgdan@umgdy.gov.pl    

Strona internetowa kapitanatu

KGk - Służba Dyżurna

ul. Pońca 1 

80-601 Gdańsk  

tel. 058 343 07 10 

tel. 058 343 73 71

fax 058 343 75 12

tsoficer@umgdy.gov.pl

Kapitanat Portu Elbląg

ul. Browarna 82

82-300 Elbląg

tel.55 236 16 60, 55 234 77 11

fax. 55 234 50 05

kpelblag@umgdy.gov.pl

Urzędy Morskie

Organy administracji morskiej, nad którymi nadzór sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zakres działania Urzędów Morskich określa Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późniejszymi zmianami).

Urzędy Żeglugi Śródlądowej

UŻŚ podlegają Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Jednostki budżetowe podległe Ministerstwu Środowiska, realizujące zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniące funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej. RZGW działają na podstawie ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 115 poz. 1462), rozporządzenia Rady Ministrów z 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2001r. Nr 126, poz. 878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 19 z 5 czerwca 2007 r.

Partnerzy Partnerzy