Przepisy żeglugowe śródlądowe

Podstawowym aktem normatywnym regulującym żeglugę na śródlądowych drogach wodnych jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O Żegludze Śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz.43 z 2001 r.) zmieniana trzykrotnie. Aktem wykonawczym do powyższej ustawy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz. 2027 z 2003 r).

Przepisy żeglugowe morskie

Na polskim odcinku MDW E 70 Zalew Wiślany i rzeka Elbląg do Portu Morskiego w Elblągu traktowane są jako morskie wody śródlądowe.

Partnerzy Partnerzy