Archiwum
view

„Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?”

W dniu 10 września br. w sali konferencyjnej Muzeum Etnograficznego w Toruniu spotkali się eksperci, naukowcy, politycy oraz przedstawiciele administracji samorządowej i biznesu, którzy debatowali nad szansami i zagrożeniami dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce.

Panel był kontynuacją dyskusji podjętej podczas warsztatów terenowych, które odbyły się w czerwcu w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele Marszałków wszystkich Województw, Krajowego i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Żeglugi Śródlądowej ora Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, a także reprezentanci środowiska nauki, biznesu i ekologów.

Celem Debaty było omówienie problematyki dotyczącej obecnego i przyszłego stanu zagospodarowania rzek i dróg wodnych w Polsce, a także uwzględnienie propozycji Masterplanów, zmiany Prawa Wodnego oraz zarządzania wodami, możliwości zwiększenia atrakcyjności i stymulowania rozwoju regionów położonych wzdłuż śródlądowych dróg wodnych poprzez wykorzystanie potencjału transportowego, energetycznego i turystycznego rzek oraz ich zintegrowania z międzynarodową siecią transportową TEN-T. W czasie debaty przedstawione zostały również założenia budowy platformy multimodalnej w województwie kujawsko-pomorskim, która stanowiłaby niezbędne zaplecze dla portów morskich w Gdańsku i Gdyni, a także wpływ budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle na bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i poprawę warunków żeglugowych dolnej Wisły. Przedstawiono również ideę utworzenia Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych (CRDW) z siedzibą w Bydgoszczy, którego celem będzie kreowanie zintegrowanej polityki zagospodarowania rzek, monitorowanie stanu śródlądowych dróg wodnych, gromadzenie danych z kraju i zagranicy oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat dróg wodnych.

 

Źródło: http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy