Drogi wodne
view

Akweny

Międzynarodowa Droga Wodna E70 na terenie Polski przebiega przez 6 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie). Drogi wodne na tej trasie zarządzane są przez 3 Urzędy Żeglugi Śródlądowej (UŻŚ w Szczecinie, UŻŚ w Bydgoszczy, UŻŚ w Gdańsku) oraz administrowane przez 3 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu, RZGW w Gdańsku) oraz przez Urząd Morski w Gdyni.

Polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 składa się z następujących części:

1. Dolna Odra

2. Warta dolna, swobodnie płynąca

3. Noteć dolna, swobodnie płynąca

4. Noteć dolna skanalizowana

5. Kanał Bydgoski

6. Skanalizowany ujściowy odcinek Brdy

7. Wisła dolna (od ujścia Brdy do Nogatu)

8. Nogat

9. Kanał Jagielloński i Elbląg

10. Zalew Wiślany

11. Ujściowy odcinek Wisły

12. Szkarpawa


Partnerzy Partnerzy