Archiwum
view

Deklaracja programowa w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka MDWE70 w latach 2015-2020

W dniu 28 sierpnia 2014 w porcie w Kątach Rybackich podpisano Deklarację programową w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2015-2020.

W obecności Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz Podsekretarz Stanu Doroty Pyć, przedstawiciele województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, zadeklarowali wolę ścisłej współpracy na rzecz dalszego rozwoju planowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w aspekcie turystycznym i transportowym na terenie Polski.

Sygnatariusze chcieliby się w szczególności skupić na prowadzeniu wspólnej polityki rozwoju turystyczno-gospodarczego tej ważnej dla kraju drogi wodnej, aplikowaniu o środki UE, realizacji wspólnego programu działań promocyjnych MDW E70, organizacji platformy wymiany doświadczeń i współpracy środowisk zainteresowanych rozwojem obszarów MDW E70 oraz kontynuacji działań na rzecz włączenia opracowań studialnych dot. rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70 do dokumentów strategicznych Rządu RP.  

Na zakończenie spotkania Pani Minister Dorota Pyć oraz Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski wręczyli odznaczenia za wieloletnią aktywność na rzecz rozwoju żeglugi w Polsce.

Galeria zdjęć:

Załączniki:

Treść deklaracji


Partnerzy Partnerzy