Archiwum
view

Deklaracja współpracy marszałków dotycząca Wiślanej Trasy Rowerowej i rozwoju turystyki wodnej na Wiśle

Marszałkowie ośmiu województw podpisali 7 sierpnia 2013 r. w Grudziądzu deklarację dotyczącą współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. W podpisaniu deklaracji wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Prezydencka inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem i akceptacją samorządów województw położonych wzdłuż Wisły, największej z polskich rzek, otoczonej długimi liniami umocnienień przeciwpowodziowych. Do deklaracji przystąpiły województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie i Świętokrzyskie.

Podpisany w Grudziądzu dokument ma na celu działania na rzecz realizacji projektu Wiślanej Trasy Rowerowej, która ma szansę stać się narodowym produktem turystycznym. To nie tylko jeden z najdłuższych szlaków rowerowych w kraju, zapewniający bezpieczną podróż rowerem od Beskidów po Bałtyk, który łączyłby 1500-kilometrowy szlak z ofertą turystyczną na terenach położonych w promieniu 25 kilometrów po obu brzegach rzeki, ale przede wszystkim markowy produkt turystyczny pozwalający na poznanie przyrody, kultury i dziedzictwa historycznego naszego kraju.

Marszałkowie zapowiedzieli również zaangażowanie w działalność w zakresie aktywizacji turystycznego wykorzystania potencjału Wisły na rzecz wszechstronnego jej zagospodarowania, w tym m.in. na potrzeby rozwoju turystyki wodnej. Współpraca wiślanych województw w tym obszarze będzie dotyczyła budowy sieci portów, przystani i stanic wodnych dla turystyki jachtowej, kajakowej i motorowodnej, działań zmierzających do poprawy żeglowności na Wiśle, rozwoju turystyki wodnej w aspekcie międzynarodowym, tworzenia kąpielisk i kompleksów rekreacyjnych oraz kreacji wspólnej oferty turystyki wodnej i jej promocji. Tym bardziej, że wiślany szlak żeglowany może stanowić znaczący produkt turystyczny (spływy kajakowe, zloty żeglarskie, żegluga pasażerska), a  w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy, z pewnością wpłynie to na rozwój gospodarczy obszarów położonych wzdłuż brzegów Wisły.

Galeria zdjęć:

Załączniki:

Deklaracja


Partnerzy Partnerzy