Archiwum
view

Elbląg. MDW E70 - szanse turystyczne i transportowe

13 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja „MDW E70. Szanse turystyczne i transportowe", połączona z otwarciem wystawy poświęconej Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70 zorganizowana przez Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu.

W konferencji uczestniczyli goście z Obwodu Kaliningradzkiego, z konsulatu polskiego w Kaliningradzie oraz przedstawiciel ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Przemysław Daca.

Ks. dr Andrzej Kilanowski wskazywał na historyczne powiązania Elbląga z wodą. Reprezentujący marszałka województwa pomorskiego Rafał Wasil mówił o coraz ściślejszych powiązaniach portów nadbałtyckich (trójmiejskich i Elbląga) z drogami śródlądowymi. Regina Czymbor z Biura Regionalnego w Elblągu pokazała powiązania turystyczne i realizowane projekty na Zalewie Wiślanym z udziałem Biura Regionalnego i LOT Kraina Zalewu Wiślanego. Dyr. Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński przedstawił trudną drogę powrotu na rynek tej instytucji  i działania na rzecz zwiększenia przewozów. Konferencja odbyła się w przeddzień spotkania w Warszawie na temat rozwoju żeglugi w strefie Dolnej Wisły. - Termin konferencji zbiega się także z decyzjami o kierunkach rozwoju, które Unia Europejska wskaże do realizacji do 2020 roku i z decyzjami Rządu RP w sprawie przystąpienia do realizacji programu dla Odry, Wisły i MDW E 70. To ważne decyzje dla spraw, nad którymi pracujemy od kilku lat i dla rozwoju portu elbląskiego – mówił J. Wcisła.

Konsul RP w Kaliningradzie Zbigniew Świerczyński apelował o podjęcie na szerszą skalę współpracy o charakterze transgranicznym, zmierzającej w tym samym kierunku -  rewitalizacji dróg wodnych i poprawy ich infrastruktury i obiecał pomoc w tej sprawie. Wiceprezydent Elbląga Adam Witek wskazywał na wiele zadań, które miasto już zrealizowało na rzecz wykorzystania walorów środowiska wodnego, a Wiktor Koszelew z Bałtijska zaprosił do wspólnego tworzenia strategii rozwoju dla Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy