Archiwum
view

I Sejmik Żeglugi Śródlądowej w Elblągu

W dniach 10-11 lipca 2013 r. w Elblągu odbył się po raz pierwszy Sejmik Żeglugi Śródlądowej. Oprócz marszałków województw w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, fundacji, klastrów i związków zajmujących się żeglugą śródlądową – mówi Czesław Elzanowski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, który uczestniczył w obradach.

Ideą Sejmiku jest łączenie wszystkich rozproszonych inicjatyw na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce, których liczba w ostatnich latach szybko wzrasta. Ma to być forum współpracy i wymiany doświadczeń otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem dróg wodnych. W czasie dwudniowego spotkania, odbyły się debaty na temat dróg śródlądowych w Polsce oraz turystyki wodnej. Podpisane zostały ponadto: akt powołujący Sejmik Żeglugi Śródlądowej, porozumienie dotyczące inicjatywy Żeglarskiego Pucharu Południowego Bałtyku oraz List intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga). Ostatni z dokumentów włączył Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakres współpracy województw zainteresowanych przywróceniem żeglugi na dolnej Wiśle i otworzył nowe możliwości dla jego sygnatariuszy w aspekcie współpracy z portami morskimi w Elblągu i Kaliningradzie. Poza podpisaniem dokumentów i formalnym założeniem Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, uczestnicy spotkania zajmowali się sprawami związanymi z turystycznym wykorzystaniem walorów naszych rzek. Odbyły się panele, pierwszy „Turystyka wodna w Polsce" oraz drugi „Edukacja Żeglarska". Efektem tych paneli ma być stworzenie raportu na temat turystyki wodnej w Polsce oraz wielości inicjatyw, także inwestycyjnych, zrealizowanych w ostatnich latach. Ma także powstać ogólnopolski Program edukacji żeglarskiej w oparciu drogi i akweny śródlądowe. Patronat honorowy nad Sejmikiem objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomir Nowak, Minister Sportu i Turystyki - Joanna Mucha oraz Wiceminister Środowiska - Stanisław Gawłowski. Sejmikowi towarzyszyły już po raz czwarty organizowane Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków Województw Pomorskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego. Tegoroczna trasa przebiegała z Krynicy Morskiej do Fromborka (I etap – 11 lipca), następnie z Fromborka do Bałtijska (II etap – 12 lipca) i z Bałtijska do Elbląga (III etap).     

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy