Aktualności
view

III SEJMIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

fot. R.Wasil

6 czerwca br. we Wrocławiu odbył się III Sejmik Żeglugi Śródlądowej - Sejmik Odrzański. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Samorządowego Roku Rzeki Odry

W trakcie obrad Sejmiku Odrzańskiego poruszono temat postrzegania Odry, jako źródła korzyści gospodarczych dla społeczności nadodrzańskich i ich wzajemnych relacji. Zastanawiano się nad optymalną lokalizacją portów i przystani na rzekach, uwzględniającą interesy samorządów lokalnych. Ustalano zasady wielopoziomowej współpracy na rzecz transportu i trwałego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego, z uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Wspomniano, również o możliwościach turystycznego wykorzystania Odry oraz realizacji projektów dotyczących rekreacji wodnej. Przykładem może być „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018" - projekt adresowany do dolnośląskich gmin. Wspiera budowę lub rozwój małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z Odrą oraz innymi rzekami i zbiornikami wodnymi.

Zaprezentowano również zasady konkursu „W stronę Odry", w którym udział mogą brać projekty dotyczące nie tylko turystyki wodnej, spływów i zlotów, ale także imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych dla mieszkańców Dolnego Śląska.  Wyróżnione pomysły otrzymają dofinansowanie na realizację.

Podczas Sejmiku Odrzańskiego zaprezentowana została wystawa zdjęć laureatów Konkursu fotograficznego -,, Moje miejsce nad Odrą w obiektywie" oraz „Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk".

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji  i klastrów zajmujących się żeglugą śródlądową.

Spotkaniu towarzyszyły: pokaz sprzętu pływającego (m.in. smocze łodzie, katamarany) oraz prezentacja przewodnika "Turystyka wodna Dolnego Śląska".

Warto wspomnieć, iż inauguracyjny Sejmik Żeglugi Śródlądowej odbył się w lipcu 2013 r. w Elblągu. W założeniu Sejmik stanowi forum współpracy i wymiany doświadczeń, otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem dróg wodnych w Polsce.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy