Aktualności
view

Konferencja samorządowo – naukowa dot. potencjału i zagospodarowania Zalewu Włocławskiego

3 września br. odbyły się po raz kolejny warsztaty terenowe oraz samorządowo – naukowa konferencja organizowana przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tematem przewodnim spotkania był potencjał rekreacyjno – turystyczno – przyrodniczy akwenów powstałych w wyniku spiętrzenia rzeki – zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego.

Podczas tegorocznej konferencji  zaprezentowano potencjał, zagospodarowanie, promocję i aktywizację zalewu, aktualny stan degradacji dolnej Wisły, wywołanej pracą pojedynczego stopnia wodnego i zaniechaniem budowy kolejnych, w kontekście istniejącego stanu hydrologicznego czy celowość budowy kolejnego stopnia  poniżej Włocławka.

W trakcie rejsu przedstawiony został także stan legislacyjny strategicznych dokumentów dotyczących gospodarki wodnej, przykłady wykorzystania podobnych do włocławskiego zbiorników na cele rekreacyjno-turystyczne, a także inicjatywy lokalne na rzecz przywrócenia Wiśle jej gospodarczego znaczenia.

Ponadto, w trakcie warsztatów zostały zaprezentowane aktualne zdjęcia lotnicze stanu hydrologicznego Wisły. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m. in. ośrodków miejskich Płocka, Torunia, Grudziądza i Włocławka, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, RZGW w Gdańsku i Warszawie, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, Kujawskiego Stowarzyszenia Gospodarczego we Włocławsku oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Organizowane od 2007 roku naukowo-samorządowe konferencje dotyczące tematyki wodnej na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń środowisk zainteresowanych gospodarczym wykorzystaniem rzek: naukowców, samorządowców, przedsiębiorców, ekologów oraz instytucji administracji rządowej.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy