Archiwum
view

List intencyjny w sprawie współpracy województw na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek i MDW E 40 podpisany

W dniu 29 października 2014 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą został podpisany List intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych, gospodarczego wykorzystania rzek i Zalewu Wiślanego oraz reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40.

Województwa lubelskie, mazowieckie, kujawsko – pomorskie, pomorskie i warmińsko - mazurskie, których łączy Wisła i Zalew Wiślany  zadeklarowali wolę ścisłej współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych. Sygnatariusze chcieliby skupić się na wypracowanie wspólnego stanowiska samorządów w kwestiach rewitalizacji i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych, zwłaszcza w kontekście podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP tematu przystąpienia Polski do Umowy AGN  (Europejskie porozumienie o głównych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia) z 1996 r.. Współpraca zainteresowanych województw będzie również obejmowała kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,  hydroenergetyki, retencji wody i przeciwdziałanie stepowieniu.

Galeria zdjęć:

Załączniki:

List intencyjny


Partnerzy Partnerzy