Aktualności
view

Międzynarodowa konferencja „Żegluga łączy” we Wrocławiu

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyła się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona tematowi żeglugi śródlądowej. Sympozjum „Żegluga Łączy" zorganizowana została przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komitet Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE)

Celem konferencji było spotkanie przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i ekspertów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenie ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Jednym z głównych zamierzeń konferencji było wzmocnienie europejskiej i międzynarodowej świadomości w zakresie możliwości, jakie może zaoferować wodny transport śródlądowy.  

W swym powitalnym wystąpieniu, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk podkreślił działania polskiego rządu, zmierzające do użeglowienia polskich rzek. Minister przypominał uczestnikom konferencji, że przez Polskę przebiegają aż trzy międzynarodowe drogi wodne: E30, łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem, E40 łącząca Bałtyk z Morzem Czarnym oraz E70 port w Antwerpii z portem w Kłajpedzie. Zaznaczył również, że polska zamierza korzystać również z doświadczenia z innych państw, gdzie od wielu lat żeglugę śródlądową wykorzystuje się, jako element transportu multimodalnego.

Podczas dwóch dni debat i sesji, poruszono tematy związane ze zrównoważonym rozwojem śródlądowych dróg wodnych, obecnymi inwestycjami żeglugowymi na świecie, kierunkami rozwoju i nowych technologii w żegludze śródlądowej, pracą i edukacją, ekologią oraz z prawnymi instrumentami stosowanymi na świecie dla ułatwienia prowadzenia żeglugi śródlądowej. Intersujące były kwestie doświadczeń komisji rzecznych w zakresie transportu wodnego np. Dunaju, Sawy czy Renu.  Warto wspomnieć, że wiele zagadnień poruszanych na konferencji dotyczyło nowych trendów związanych z infrastrukturą transportu wodnego tj.: cyfryzacja, narzędzia do zarządzania środowiskiem, innowacyjne materiały, zarządzanie utrzymaniem mienia, optymalizacja wykorzystania infrastruktury (systemy nawigacyjne RIS), normy emisji i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza dla statków (np. LNG), automatyzacja statków i przeładunków, odnawialne energie. 

Efektem końcowym Konferencji było również podpisanie międzynarodowej deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej. Deklaracja określa strategiczne działania, które zobowiązują sygnatariuszy do poprawy żeglugi śródlądowej na całym świecie i do wspierania zrównoważonego rozwoju tego rodzaju transportu.  


Partnerzy Partnerzy