Aktualności
view

O kaskadyzacji Wisły we Włocławku

W dniu 16 października br. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie".

W trakcie konferencji omówiono opracowanie, które powstało w ramach projektu. Zakres analizy dotyczył koncepcji zapewniającej minimum IV klasę żeglowności, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w tym: zimowej osłony przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa samego stopnia wodnego Włocławek. Ponadto wykonano badania modelowe (fizyczne i numeryczne) pracy stopni wodnych o wysokim i niskim piętrzeniu oraz procesów erozji koryta rzeki. 

Jednym z istotnych rezultatów wspomnianego opracowania było zaprezentowanie uczestnikom spotkania założeń do budowy stopni wodnych na Dolnej Wiśle i przedstawienie wariantu rekomendowanego. Na podstawie przeprowadzanych analiz m.in. środowiskowych, technicznych, żeglugowych, ekonomicznych zaproponowano kilka wariantów, spośród których zarekomendowano wariant kaskady o dużym spadzie, złożonej ze stopni wodnych uzupełnionych lokalnie o ostrogi lub opaski: Siarzewo, Solec Kujawski, Chełmo, Grudziądz i Gniew. Ostateczna decyzja o wyborze wariantu rekomendowanego powinna być rozpatrzona z uwzględnieniem całej drogi wodnej E40 i E70 znajdującej się na obszarze Polski. 

Warto wspomnieć, że wyniki analiz stanowią również wkład do prac nad powstającym studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych: E 40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, następnie do granicy Polski z Białorusią oraz E 70 od Wisły do Zalewu Wiślanego. 

W drugiej części konferencji zaprezentowano „Wisłę w pomniejszeniu" tj. modele fizyczne stopni wodnych dla lokalizacji „Siarzewo" i „Nowe".  Modele zostały wykonane na potrzeby analizy przystosowania rzeki Wisły do kaskady dużej i małej, na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej. 

Analiza została opracowana na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy