Archiwum
view

O polskich drogach wodnych w Brukseli i Antwerpii

7 listopada 2012 r. odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli seminarium pt. "Śródlądowe drogi wodne – wszystkie ręce na pokład! Jak poprawić łączność w Europie?", podczas którego został ponownie podpisany i przekazany na ręce Marca Vanderhaegena (Komisja Europejska) list intencyjny w sprawie woli współpracy na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej MDW E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa.

R. Świlski (woj. pomorskie) podkreślił znaczenie gospodarki morskiej dla Polski, przedstawił potencjał rozwojowy portów w Gdyni i Gdańsku oraz potrzebę rozbudowy infrastruktury transportowej w kontekście narastającego zapotrzebowania na transport kontenerów w głąb lądu. Sł. Kopyść (woj. kujawsko-pomorskie) omówił zagospodarowanie rzek w kontekście ich energetycznego wykorzystania i zabezpieczenia przed powodziami, a L. Ruszczyk (woj. mazowieckie) mówił o znaczeniu projektu Dolna Wisła dla zrównoważonego rozwoju regionów.  

Marc Vanderhaegen przekonywał, że Unii zależy na przeniesieniu 50 % transportu drogowego na rzeczny i kolejowy, na co przeznaczone jest 32 mld euro. KE zacznie uwzględniać propozycje polskie dopiero w chwili, gdy polskie rzeki będą dostosowywane do IV klasy żeglowności. Monika Niemiec-Butryn z ministerstwa transportu poinformowała, iż rząd przygotowuje się do opracowania programu rewitalizacji dróg wodnych w Polsce (głównie Odry i Wisły), który będzie dokumentem komplementarnym do strategii rozwoju transportu.  

Seminarium zostało połączone z wizytą studyjną w multimodalnym porcie w Antwerpii, gdzie swoje źródła ma MDW E70. Podczas zwiedzania uczestnicy zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem portu, wielkością przeładowywanych towarów, uwarunkowaniami rozwoju i strategią dalszego działania.  

na podst.: http://forumwodne.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141:podsumowanie-seminarium-w-brukseli-i-wizyty-w-antwerpii&catid=30:nowe&Itemid=54

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy