Aktualności
view

O wodnym transporcie śródlądowym na IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

fot. UMWP

IV Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk, które odbyło się w Gdańsku 21 czerwca 2017 r. poświęcone było tematyce rozwoju miast w kontekście węzłów miejskich oraz rozwoju dróg wodnych śródlądowych (Rok Wisły). Eksperci, ekonomiści i logistycy rozmawiali o szansach i problemach korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, jako konkurencji dla dróg transportowych na zachód od Odry. Tegorocznym organizatorem Forum był Związek Miast i Gmin Morskich wchodzący w skład Porozumienia samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Spotkanie miało na celu wymianę poglądów, a także przedstawienie stanu aktualnych prac nad rozwojem korytarza transportowego z portów Bałtyku do Triestu nad Adriatykiem. Zaproszeni goście dyskutowali o poprawie sieci transportowej i maksymalnym skróceniu łańcucha dostaw. Szczególną wagę położono na projekty rozwoju kluczowych dla korytarza miast, takich jak: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa. Przedstawiona została również rola międzyregionalnej współpracy w zakresie rewitalizacji polskich dróg wodnych E40 i E70. Udrożnienie obu polskich odcinków międzynarodowych dróg wodnych oraz przystosowanie ich do żeglugi towarowej przyczyniłoby się do osiągnięcia znacznych korzyści ekonomicznych i społecznych. 
Dużą uwagę uczestnicy skupili na omówieniu problemu zatłoczenia na szlakach komunikacyjnych i perspektywie ograniczonej możliwości wywozów ładunków z portów morskich Gdyni i Gdańska. Brak alternatywnych połączeń transportowych uniemożliwia dalszy rozwój i konkurencyjność w regionie Morza Bałtyckiego. Jak pokazują przykłady - Hamburga, Antwerpii czy Rotterdamu, porty morskie zlokalizowane w ujściach rzek wykorzystują wodny transport śródlądowy do obsługi swoich towarów. Kolejną istotną kwestią, na którą uwagę zwrócili eksperci, to budowa węzłów multimodalnych na Wiśle. Bez tego typu platform logistycznych nie jest możliwe bezpośrednie wysyłanie ładunków drogą wodną do portów morskich lub dystrybucja ładunków  w różne części kraju lub kontynentu. Wspominano również o ratyfikacji  przez  Polskę Konwencji AGN i planach rewizji sieci TEN-T. Zdaniem uczestników forum, jest to wielka szansa na rozwój miast położonych przy śródlądowych drogach wodnych.
Uczestnicy forum zarekomendowali m.in. rozpoczęcie prac nad rozwojem lądowych odcinków sieci TEN-T dla zapewnienia dostępności przyszłych portów śródlądowych w węzłach miejskich, w celu przekształcenia ich w multimodalne huby. Ponadto istotne jest przygotowanie portów morskich do korzystania ze śródlądowych dróg wodnych. Dla Polski to szansa na rozwój licznych terminali, centrów logistycznych i parków magazynowych w całym kraju.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy