Aktualności
view

Ogólnopolska debata o dolnej Wiśle na Politechnice Gdańskiej

fot. K.Lipińska

Podczas posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej 13 grudnia odbyła się debata poświęcona programowi zagospodarowania dolnej Wisły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu i mediów. Gościem honorowym był Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Spotkanie przebiegało w formacie tzw. „złotego trójkąta", którzy reprezentowali przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, biznesu i nauki.

Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza, powiedział, że Politechnika Gdańska ze względu na tradycje, ale tez posiadane kadry naukowe „ma obowiązek włączenia się w programy rozwojowe, które powinny przestawić Polskę na zupełnie inne, nowoczesne kierunki". Przypominał, że na czerwcowym posiedzeniu Konwentu uczestnicy byli zaskoczeni, gdy eksperci przedstawili nam wszystkie korzyści związane z programem zagospodarowania Dolnej Wisły.

Z kolei dr Janusz Granatowicz, ekspert ds. budowy kaskady Dolnej Wisły, podkreślał, że do 2030 r. przeładunki w Porcie Gdańsk mają wzrosnąć trzykrotnie. Kluczowe będzie również powstanie Centralnego Morskiego Portu w Gdańsku, który musi być zintegrowany z wodnym transportem śródlądowym przez Wisłę.

Natomiast prof. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mówił o problemach związanych z rewitalizacją Wisły. Warunkiem powrotu życia na rzece jest przede wszystkim budowa drugiego stopnia i kaskadyzacja Wisły. Inaczej, grożą nam powodzie i susze.

Zdaniem prof. Krystyny Wojewódzkiej-Król kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły i utworzenie nowoczesnej drogi wodnej, jest inwestycją opłacalną i potrzebną ze względów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Realizacja programów zagospodarowania pozwoli m.in. na rozwój portów morskich, złagodzenie problemów transportowych w miastach, umożliwienie pracy lodołamaczom a tym samym zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, rozwój turystyki wodnej, pozyskanie energii odnawialnej oraz zaspokojenie potrzeb wodnych.

Wiceminister rozwoju - Jerzy Kwieciński powiedział, że „zagospodarowanie wodnych dróg śródlądowych może być jednym z najważniejszych przedsięwzięć w Polsce na najbliższe lata.   Zdaniem ministra najpierw musi być przygotowany program i na jego bazie będzie możliwe przygotowanie projektów oraz poszukiwanie źródeł finansowania. Jerzy Kwieciński dodał, że szacunki kosztów realizacji programu obejmującego wszystkie trzy międzynarodowe szlaki żeglugowe przebiegające przez obszar Polski, w tym Wisłę, mogą oscylować od 60 do 150 mld zł.

O zaangażowaniu województw w rewitalizację dróg wodnych w Polsce mówił wicemarszałek województwa pomorskiego - Ryszard Świlski.  Od ponad 10 lat odbywa się współpraca na rzecz polskiego odcinka MDWE 70 pomiędzy woj. warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Powstały opracowania studialno – koncepcyjne analizujące potrzebę i zakres rozwoju tej drogi wodnej. Od 4 lat istnieje również współpraca pomiędzy regionami na rzecz Wisły w ramach Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Zaznaczył, że w 2006 r. samorządy regionalne wystosowały do Rządu RP wspólne stanowisko w sprawie rewitalizacji dróg wodnych oraz Memoriał do Rządu RP w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji AGN. Zapewnił, również, że jako prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk będzie aktywnie działać przy pracach nad rewizją w roku 2023 sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej), celem uwzględnienia w sieci dróg śródlądowych.

Sławomir Kopyść - wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, zwrócił uwagę, że właśnie użeglownienie Wisły jest szansą na rozwój wszystkich nadwiślanych terenów. Przedstawił zakres prac projektu EMMA realizowanego przez województwo kujawsko-pomorskie, którego celem jest rozwój transportu śródlądowego – przyjaznego środowisku i konkurencyjnego wobec transportu kołowego. Obecnie trwają prace studialne dotyczące wyboru lokalizacji dla portu, multimodalnego na Wiśle. 

Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk - Marcin Osowski poinformował, że na początku 2018 r. będzie ogłoszony przetarg na wykonanie studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany z drogami wodnym na Białorusi z terminem realizacji 2020 r. Koordynacją prac zajmuje się zespół roboczy powołany na początku października br. przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Dla Portu Gdańsk użeglownienie Wisły i stworzenie systemu dróg wodnych jest jednym z priorytetów rozwojowych.

W dyskusji nie zabrakło głosu biznesu. Zdaniem Czesława Błockiego - kapitana żeglugi śródlądowej i jedynego armatora barek na Wiśle, rzeka coraz bardziej ulega degradacji. Pod względem nawigacyjnym najlepsza sytuacja panuje na zbiorniku włocławskim. Wiśle trzeba pilnie rzucić koło ratunkowe, aby rzeka mogła pospieszyć z pomocą nam samym. Poziom wód gruntowych się obniża, a suma opadów spada, już teraz nasz region jest jednym z najsuchszych w Europie - dodaje kapitan. 

Natomiast Edward Ossowski - prezes Żeglugi Bydgoskiej, świadczącej śródlądowe usługi transportowe, ocenił, że mając odpowiednie warunki nawigacyjne, bez problemu mógłby konkurować z przewoźnikami kolejowymi czy drogowymi. Zaznaczył, że w Polsce obecnie udział transportu śródlądowego w pracy przewozowej transportu lądowego wynosi zaledwie 0, 2 proc, gdy w Niemczech to 17 proc., zaś w Holandii to aż 40 proc. Firma realizuje na niemieckim rynku 80 proc. przewozów intermodalnych właśnie transportem śródlądowym. W Polsce problem stanowią lata zaniedbań i brak strategii inwestycyjnej, uważa prezes Żeglugi Bydgoskiej.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy