Aktualności
view

PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DS. MDW E70 W 2018 ROKU

fot. R.Wasil

W dniu 14 marca 2018 r. w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70.

W ramach spotkania omówiono możliwości wykonania Ekspertyzy dot. specyfikacji nowego przebiegu polskiego odcinka MDW E70 (Odra – Wisła). Województwo Kujawsko-Pomorskie przedstawiło Mapę drogową realizacji w/w zadania. Ponadto zadeklarowało sporządzenie rozszerzonego OPZ oraz harmonogramu finansowego w ramach projektu Emma przy wsparciu eksperckim województw: pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego.

Dyskutowano również o aktualnych problemach nawigacyjnych na drodze wodnej łączącej Odrę z Wisłą. Dużym utrudnieniem dla wodniaków jest brak możliwości śluzowania na stopniu wodnym Okole, w związku z jego remontem. Wstrzymuje to ruch m.in. na Kanale Bydgoskim i Brdzie. Zdaniem uczestników spotkania - w tej sytuacji rozwiązaniem byłoby zagwarantowanie przewózki dla małych jednostek pływających.  W kolejnych latach przewidywane są remonty kolejnych stopni wodnych w Osowej Górze i Czyżkówku. Przystąpienie do przebudowy pojedynczych obiektów tego typu, uniemożliwia turystyczny rozwój szlaku wodnego. Przedstawiciele województw stwierdzili, że optymalnym rozwiązaniem byłoby wyremontowanie jednocześnie kilku śluz, nawet kosztem zamknięcia szlaku na pewien czas. Zarówno władze samorządowe, jak i środowisko wodniackie oczekują na przeprowadzenie kompleksowych remontów śluz na Kanale Bydgoskim w dalszej pespektywie Noteci, ale co istotne - w jak najkrótszym czasie, z zapewnieniem transportu dla jachtów. 

Temat dotyczący m.in. utrudnień nawigacyjnych na polskim odcinku MDWE 70 będzie również ważnym wątkiem podczas planowanej na wrzesień 2018 roku konferencji poświęconej turystycznemu wykorzystania drogi wodnej MDW E70. 

W celu zapoznania się z istniejącymi rozwiązaniami w zakresie rewitalizacji dróg wodnych, w bieżącym roku planowane są wizyty studyjne członków Zespołu MDW E70 na Wrocławskim Węźle Wodnym i Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy