Archiwum
view

Po drugie - Autostrada wodna na Wiśle

22 marca „Dziennik Bałtycki" kierując się troską o rozwój naszego regionu i kraju, rozpoczął szeroko zakrojoną akcję społeczną - batalię o odbudowanie drogi wodnej na Wiśle i ustanowienie jednego ministerstwa, jednej instytucji odpowiedzialnej za rozwój dróg śródlądowych w Polsce.

Pierwsza była autostrada A1. „Po pierwsze A1" – wielką akcję o takiej nazwie Dziennik Bałtycki zainicjował 1 sierpnia 2003 roku. Dwa lata później – 29 lipca 2005  rozpoczęła się budowa autostrady. 22 marca „Dziennik Bałtycki"  kierując się troską o rozwój naszego regionu i kraju, rozpoczął szeroko zakrojoną akcję społeczną - batalię o odbudowanie drogi wodnej na Wiśle i ustanowienie jednego ministerstwa, jednej instytucji odpowiedzialnej za rozwój dróg śródlądowych w Polsce.

Obecnie ta odpowiedzialność się rozmywa, bo drogami śródlądowymi zajmuje się aż siedem różnych instytucji. Po transformacji polityczno- gospodarczej w Polsce kolejne rządy mają inne priorytety i w rezultacie gospodarka wodna doskonale prosperująca w wielu krajach Europy  zostaje w Polsce zdegradowana.  Przywrócenie  Wisły żegludze to trudne  wyzwanie, ale warte zaangażowania i poważnej dyskusji.

Co  roku z gdańskiego portu w Polskę transportowanych jest około miliona kontenerów. Za trzy lata ma ich być cztery miliony. Z planami wzrostu przeładunków wzrosną potrzeby przewozowe towarów do portów i ich wywozu w głąb kraju, a to wiąże się ze znacznym wzrostem zatłoczenia dróg lądowych, zanieczyszczeniem środowiska i zmniejszeniem bezpieczeństwa podróżujących drogami. Żegluga śródlądowa może być remedium na te problemy.

Niestety w Polsce ta forma transportu praktycznie nie istnieje. Nie korzystamy z doświadczeń krajów o wiele od nas bogatszych. Już dzisiaj wiele potrzeb transportowych  można by rozwiązać poprzez transport  śródlądowy, którego wykorzystaniem są  zainteresowane podmioty gospodarcze  np. porty morskie w Gdańsku i Gdyni albo centrum logistyczne powstające przy porcie w Gdańsku.  

Transport towarowy śródlądowy może pomóc rozwiązać wiele spraw, bo jest wyjątkowo ekologiczny, energooszczędny, dlatego należy  przekonać przedstawicieli  rządu do jak najszybszego udrożnienia żeglugi śródlądowej na Wiśle. Odbudowa Wisły zagwarantuje sprawną obsługę rozwijających się portów Pomorza, przyczyni się do zwiększenia przewozu ładunków, pasażerów i rozwinie  ruch turystyczny na Wiśle. Za uregulowaniem tej drogi wodnej przemawia zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Żuław przed powodziami.

Struktura transportu europejskiego z chaotycznej zmienia się w kierunku uporządkowanej, w której kluczową rolę odgrywają porty morskie i terminale intermodalne,   dlatego podniesienie znaczenia Wisły do rangi drogi transportowej powinno być przyspieszone  poprzez włączenie rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 do planu rozwoju dróg wodnych sieci TEN - T oraz programu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Stworzenie  planu rozwoju dróg śródlądowych wymaga powstania zintegrowanego planu działań  koalicji złożonej z marszałków  województw leżących wzdłuż Wisły, właściwych ministrów, działaczy Związków Miast Nadwiślanych i innych organizacji pozarządowych, przedstawicieli świata biznesu oraz  mobilizacji i zaangażowania parlamentarzystów, polityków, urzędników i odpowiednich decydentów, o których wsparcie będą zabiegać reporterzy i opinia publiczna  w ramach akcji „Po drugie – Autostrada wodna na Wiśle." Wszystkie publikacje ukazujące się w każdy poniedziałek i piątek w „Dzienniku Bałtyckim" dotyczące akcji „Po drugie – Autostrada na Wiśle" są  dostępne na http://www.dziennikbaltycki.pl/podrugiewisla/

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy