Archiwum
view

Powołanie Zespołu Roboczego ds. MDW E70

W wrześniu 2007r. z inicjatywy 6 marszałków województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego powołano Międzywojewódzki Zespół Roboczy ds. MDW E 70 na odcinku polskim, w skład, którego wchodzą przedstawiciele zainteresowanych samorządów.

Za koordynację prac Zespołu odpowiada Województwo Pomorskiego.   Skład Zespołu:   1. Piotr Zegan – Wojeództwo Zachodniopomorskie 2. Danuta Wujaszek – Wesołowska – Województwa Lubuskie 3. Marek Beer – Województwo Wielkopolskie 4. Maciej Krużewski – Województwo Kujawsko - Pomorskie 5. Zbigniew Ptak – Województwo Pomorskie, 6. Jerzy Wcisła – Województwo – Warmińsko – Mazurskie.


Partnerzy Partnerzy