Archiwum
view

Podsumowanie wyników projektu INWAPO

5 grudnia 2014r. o w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki polskiej części projektu „INWAPO – Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich".

Podczas pierwszej części konferencji zaprezentowano analizę rynku na wodach śródlądowych Odry i Wisły wykonaną przez Instytut Morski w Gdańsku, analizę potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie opracowaną przez Ecorys Polska oraz analizę uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły wykonaną przez Akademię Morską w Szczecinie. W drugiej odsłonie spotkania przedstawiono opracowanie i badania pilotażowego systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem przeprowadzane przez Akademię Morską w Szczecinie, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa – Gdańsk przygotowane przez Akademię Morską w Gdyni oraz ENERGA INVEST SA. W trakcie dyskusji mówiono o uwarunkowaniach  i problemach w rewitalizacji polskich dróg wodnych, przedstawiono inicjatywy mające wzmocnić środowisko wspierające rewitalizację żeglugę śródlądową wśród decydentów. Dużo uwagi skupiono również na modelu kaskadyzacji dolnej Wisły oraz na aktualizacji planów gospodarowania wodami.  Organizatorem konferencji była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy