view

Przeprawy mostowe

Mosty zwodzone lub pontonowe, otwierane są w określonych godzinach. Każdorazowo, warto ustalić z obsługą dokładną godzinę kolejnego otwarcia mostu. Telefony podajemy poniżej.

Szkarpawa

Drewnica (2,85 km). Most drogowy, zwodzony. Wysokość prześwitu przy zamkniętym moście wynosi ok. 2,9 m i zależy od poziomu wody w rzece. Nowoczesny most, wybudowany kilka lat temu w miejscu przeprawy pontonowej.  

Rybina (14,98 km). Most obrotowy kolei wąskotorowej. Wysokość prześwitu wynosi ok. 2,7 m i zależy od poziomu wody w rzece. Most uruchamiany ręcznie, za pomocą systemu kół zębatych i przekładni.

Rybina (15,45 km). Most drogowy, zwodzony. Wysokość prześwitu zamkniętego mostu wynosi ok. 2,58 m i zależy od poziomu wody w rzece. Most jest osadzony na drewnianych palach, które zostały wbite w dno rzeki. Na nich są wsparte cztery przęsła betonowe. Ostatnie z nich – ruchome – mają konstrukcję stalową, kratownicową, nitowaną. Pierwotnie przęsła podnoszone były ręcznie, dziś można je otwierać za pomocą silników elektrycznych.

Martwa Wisła

Sobieszewo (9 km). Most drogowy, pontonowy. Otwarcie mostu może nie nastąpić automatycznie w podanej godzinie, a dopiero po sygnale dźwiękowym lub telefonie z jednostki.

Rzeka Elbląg

Nowakowo (11,7 km). Most składa się z czterech pontonów, które stanowią jego przęsła. W przypadku wysokich stanów wody na rzece Elbląg, most jest zamykany. W kierunku północnym mechanicznie i sprawnie otwierane jest jedno z przęseł. W latach 70. XX w., istniała tu przeprawa promowa.

Mosty zwodzone w Elblągu (4,6 do 4,9 km). Dotychczasowe dwie kładki zastąpione zostały mostami zwodzonymi trzyprzęsłowymi, ze środkowym przęsłem podnoszonym. Szerokość przejścia żeglugowego 16 m. Most górny dla pieszych i rowerzystów. Most dolny udostępniony także dla ruchu drogowego.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy