Aktualności
view

Przetarg na prace przygotowawcze dla stopnia wodnego w Siarzewie

fot. R.Wasil

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekazało do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn. Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji".

Postępowanie zostanie ogłoszone jako dialog konkurencyjny w ramach postępowania w procedurze unijnej. Inwestycja ma na celu ograniczanie skutków suszy i powodzi, zwiększenie możliwości retencyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i produkcję zielonej energii w elektrowni wodnej o mocy 80 MW, a także  rozwój gospodarczo-turystyczny nadwiślańskich terenów.

Przewidywany, maksymalny koszt inwestycji to 4,5 mld zł. Prace budowalne mają się rozpocząć na przełomie roku 2023 i 2024, projekt będzie realizowany do 2029 r.

Przeciwko inwestycji protestują m.in. Fundacja WWF Polska i Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR).


Partnerzy Partnerzy