Archiwum
view

Publikacja "Międzynarodowa Droga Wodna E70 – polski odcinek" już dostępna

W publikacji zostały przedstawione różnorodne walory śródlądowej drogi wodnej MDW E70 w oparciu o przeprowadzone analizy i badania wskazujące na rosnące zapotrzebowanie na transport wodny śródlądowy oraz na możliwości wykorzystania szlaku wodnego pod kątem turystycznym.

Rzeki są nie tylko naszym dobrem narodowym i zasobem, z którego powinniśmy korzystać racjonalnie, ale są one także dobrem wspólnym, które wymaga podejścia zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju - stwierdza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  Pani Dorota Pyć w publikacji pn. "

"Międzynarodowa Droga Wodna E70 - polski odcinek". Publikacja, która jest zbiorem najważniejszych ustaleń programu rewitalizacji drogi wodnej E70, została przygotowana na zlecenie  pięciu województw położonych wzdłuż polskiego odcinka tej drogi,  sygnatariuszy  porozumień MDW E70 na  rzecz dążenia do wykorzystania sieci europejskich dróg wodnych w celu osiągnięcia korzyści społeczno-gospodarczych.

Obecnie polski szlak MDW E70 promowany jest  przez województwa jako „Najpiękniejsza droga wodna Polski", piękna i gotowa na przyjęcie turystów dzięki wybudowanej  infrastrukturze dla wodniaków przez ostatnie lata. Koncepcja rewitalizacji  drogi wodnej jest zgodna z zakresem europejskiej polityki transportowej oraz zasadami zrównoważonego rozwoju i możliwa do pogodzenia wymogami ekologicznymi, o czym w publikacji wspomina prof. Zygmunt Babiński i jednocześnie zachęca do zapoznania się z tekstem opracowania, które może stać się inspiracją do dalszej dyskusji nad racjonalnym i gospodarczo uzasadnionym rozwojem dróg wodnych w Polsce.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy