Aktualności
view

Rozwój dróg wodnych śródlądowych w Polsce podczas II Polskie Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

W dniu 8 września 2015 r. w Gdańsku, w ramach Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2015 odbyło się II „Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk". Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Polsce były jedynym z trzech tematów sesji zaplanowanych podczas Forum.

Sesję moderował dr Tomasz Sowiński, który dokonał wprowadzenia do tematy dróg śródlądowych. Jak stwierdził – o ile o kolejach mówi się mało (opinia dyr. Leszka Lewińskiego), o tyle o drogach wodnych śródlądowych nie mówi się wcale. Wyraził opinię, iż w Polsce całkowicie brakuje koordynacji inwestycji dotyczących Wisły i Odry a zarządzanie gospodarką wodną i śródlądową prowadzone jest przez 6 resortów, z których każde realizuje swoje nieuzgodnione z innymi zamierzenia. Następnie Jan Pyś dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wyraził opinię, iż żegluga śródlądowa posiada w Polsce ogromny potencjał, a 80 % polskiego przemysłu ulokowane jest nad rzekami. Z kolei Mariusz Gajda dyrektor Biura Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&I GAJDA w Gdańsku poinformował, że Niemcy konsekwentnie realizują swoje plany (sprzed 80-ciu lat) dotyczące żeglugi śródlądowej, a nam takiej konsekwencji całkowicie brakuje. Wyraził też opinię, (z którą polemizował dr T. Sowiński), iż na Wiśle nie ma potrzeby budowy jednej kaskady lecz potrzeba kilkunastu małych stopni wodnych, tak by zapewnić żeglowność na poziomie minimum IV klasy żeglowności. Ostatni z ekspertów Zbigniew Antonowicz wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin-Świnoujście wyraził zadowolenie, iż Odrzańska Droga Wodna znalazła się w obrębie Korytarza Bałtyk-Adriatyk gdyż podlega ona konsultacji w sprawie Konwencji AGN.  Wyraził opinię, iż Czesi posiadają dużą świadomość dotyczącą rangi dróg wodnych śródlądowych i chciałyby mieć alternatywę dla portu w Hamburgu. Ponadto stwierdził, iż możliwości zastosowania procedury partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do rewitalizacji drogi wodnej Odry, są nieracjonalne, gdyż zbyt długie i odległe w czasie są terminy realizacyjne dla tego szlaku (stąd żaden inwestor się nie zdecyduje na inwestycje). Swoje wystąpienie zakończył apelem o postawienie przed Trybunałem Stanu osoby odpowiedzialnej za zaniedbania dotyczące dróg wodnych śródlądowych w Polsce. Forum jest wspólną inicjatywą 6 stowarzyszeń tworzących Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk (zwanego dalej Porozumieniem) zawartego w Gdyni 9 grudnia 2013 r. Porozumienie tworzą: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), Związek Miast i Gmin Morskich (ZMiGM), Związek Miast Nadwiślańskich (ZMN), Samorządowe Stowarzyszenie Autostrady A1 (SSA1), Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk (SPRKTB-A), Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty (KSRMWŚ-P).

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy