Aktualności
view

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

Głównymi tematami spotkania Zespołu ds. MDW E70, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Toruniu były: współpraca samorządowa na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E70, podsumowanie działań zrealizowanych w 2018 roku oraz plan na rok 2019.

Województwo Pomorskie dokonało podsumowania działań zrealizowanych w 2018 roku na podstawie porozumień zawartych z województwami: lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskimi, w oparciu środki przekazane przez w/w jednostki na rzecz rewitalizacji drogi wodnej łączącej Odrę, Wisłę z Zalewem Wiślanym.

Omówione zostały plany wspólnych działań informacyjno-promocyjnych dot. polskiego odcinka drogi wodnej MDW E70 m.in. prezentacja oferty MDW E70 na targach turystyki wodnej. Ponadto Województwo Pomorskie przedstawiło do akceptacji zakres wspólnych działań związanych z kontynuacją kampanii promocyjnej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w zakresie: organizacji konferencji, zlotów, emisji spotów oraz działań związanych z zaangażowaniem województw w zakresie rewitalizacji transportowej projektowanej drogi wodnej MDW 70 na odcinku polskim. W tym ostatnim aspekcie, województwo kujawsko – pomorskie zaprezentowało dokument pn. „Analiza uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej na odcinku Odra – Wisła i dostosowania jej do wymogów Konwencji AGN".  Jest to opracowanie, które będzie stanowiło podstawę do dalszych prac związanych z opracowaniem „Studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła".

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy