Archiwum
view

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 w Kostrzynie nad Odrą

W dniach 14 -15 grudnia 2010 roku w hotelu Bastion oraz w Urzędzie Miasta Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie) gościła grupa przedstawicieli Marszałków Województw: Warmińsko - Mazurskiego, Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego, zainteresowanych rewitalizacją szlaku wodnego – polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 (MDW E 70) łączącego Zalew Wiślany z punktem granicznym w Kostrzynie.

Celem spotkania było wypracowanie metod współpracy na rok 2011 tj. ustalenie zakresy prac dot. określenie sposobów odnowy i przyszłego wykorzystania Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, opracowania studium wykonalności dla w/w przedsięwzięcia oraz wykonanie działań promocyjnych. Umiejscowienie spotkania właśnie w Kostrzynie nad Odrą pozwoliło zwrócić większą uwagę na miejscowe dokonania i zamierzenia dotyczące rzeki Odry i Warty. Obecność burmistrza Andrzeja Kunta umożliwiła zaakcentowanie spraw wód, które są bliskie mieszkańcom miasta. Odra i ujście Warty są, bowiem częścią MDW E 70. Niewykluczone jest więc włączenie tego odcinka w szeroki, ponadregionalny projekt, który umożliwi rozwój turystyki przez duże "T". Zanim do tego dojdzie animatorzy przedsięwzięcia staną przed problemami nie tylko natury finansowej, ale również dotyczącymi ograniczeń nakładanych przez program "Natura 2000".

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy