Archiwum
view

Spotkanie na Zalewie Wielkich Możliwości

W dniach 27 i 28 sierpnia tego roku w Kątach Rybackich odbyła się konferencja wraz z rejsem po Zalewie Wiślanym na trasie między portami zmodernizowanymi w ramach Projektu „Pętla Żuławska".

Celem spotkania było omówienie i konsultacje dotyczące najistotniejszych problemów związanych z rozwojem żeglugi śródlądowej, szczególnie w obszarze działania Zespołu ds. Rewitalizacji MDW E70 oraz Zespołu ds. Aktywizacji Gospodarczej MDW E40.   W spotkaniu wzięli udział Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć, a także przedstawiciele samorządów i naukowcy.  

Podczas konferencji na ręce Pani Minister zostały przekazane stanowiska Zespołów Roboczych ds. Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70 w sprawie wniosków z kontroli funkcjonowania żeglugi śródlądowej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz proponowane zmiany w zakresie transportu wodnego śródlądowego i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy