Archiwum
view

Spotkanie warsztatowe Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 w Drezdenku

W dniach 9-10.02.2009 r., w Drezdenku (woj. lubuskie) odbyło się spotkanie warsztatowe pełnomocników marszałków województw będących sygnatariuszami porozumienia w sprawie rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

Spotkanie poświęcone było uzgodnieniom, niezbędnym na etapie planowania wspólnego dla sześciu województw, opracowania programu działań, mających na celu rewitalizację drogi wodnej jaką stanowi połączenie rzeczne od Odry, poprzez Wartę, Nysę, Kanał Bydgoski, Brdę i Wisłę do Zalewu Wiślanego. Trasa ta, poprzez kanał Odra-Havela, ma połączenie z dobrze rozwiniętym zachodnioeuropejskim systemem wód śródlądowych i jako taka ma szanse stać się atrakcyjną drogą zarówno dla turystyki wodnej jak i transportu wodnego, jednak jej obecny stan techniczny nie pozwala nawy korzystanie tych walorów. Dla przeprowadzenia rewitalizacji drogi wodnej Odra-Wisła niezbędne jest współdziałanie z właściwymi Regionalnymi Zarządami Dróg Wodnych - państwowymi instytucjami odpowiedzialnymi za stan techniczny toru wodnego a przede wszystkim z gminami nadrzecznymi – gospodarzami istniejących i planowanych portów wodnych, przystani i nabrzeży. Uczestniczy spotkania jednomyślnie stwierdził, że konieczne jest określenie zarówno, do jakiego stanu należy dążyć (parametry toru wodnego  – dla jakich jednostek pływających przystosowanego) oraz w jakim okresie i jakie to pociągnie za sobą koszty. Odpowiedzi na te pytania może udzielić tylko profesjonalna analiza, uwzględniająca stan istniejący, potrzeby i planowane przedsięwzięcia. Ustalono także, że przyszłości współpraca na rzecz polskiego odcinak MDWE 70 będzie obejmować także uzgodnienia dotyczących promocji tras turystycznych, imprez wodniackich i wspólnych przedsięwzięć kulturalnych.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy