Archiwum
view

Spotkanie Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

W dniach 5-6 września 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70.

W ramach spotkania omówiono dotychczasową współpracę rządowo – samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, kontrakty terytorialne i zobowiązania wobec rządu dot. dróg wodnych. Podjęto również dyskusję dot. działań ukierunkowanych na likwidację tzw. „wąskich gardeł" na drodze wodnej E 70. Ponadto dokonano przeglądu stanu realizacji zdań w ramach porozumień MDWE 70 na rok 2013r. (kampania na rynek niemiecki, targi Tour Salon, Open Days, artykuły promocyjne, strona internetowa, itp.). Członkowie Zespołu rozmawiali także o kontynuacji finansowania działań dot. rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 w 2014 roku. Podczas spotkania zaprezentowano założenia i scenariusz filmu promocyjnego MDW E 70 na rynek polski i niemiecki.

Partnerzy porozumień MDWE 70 ustalili, że będą zabiegać o wpisanie zadań związanych z transportem śródlądowym do kontraktów terytorialnych oraz wspólnie włączyli się w proces konsultacji opracowywanych na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej MasterPlanów czyli dokumentów na okres przejściowy, które w swojej odrębnej formie obowiązywać będą do czasu zatwierdzenia w grudniu 2015 r. zaktualizowanych Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). W rozumieniu Komisji Europejskiej plany te są jedynym strategicznym i kompleksowym dokumentem planistycznym w obszarze gospodarki wodnej.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy