Archiwum
view

Toruń. Drugie spotkanie Zespołu ds. MDW E70

4 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70.

W ramach spotkania odbył się rejs studyjny statkiem „Wanda" po rzece Wiśle wokół Torunia. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z realizacją planu działań na 2012 rok, które obejmują :

- organizację seminarium nt. śródlądowych dróg wodnych na forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz warsztatów terenowych w sprawie dróg wodnych w Polsce (Włocławek-Ciechocinek); udział w Targach WaterWaysExpo 2012 w Wrocławiu oraz Międzynarodowych Targach Sportów Wodnych i Żeglarstwa BOOT w Berlinie;

- aktualizację strony internetowej MDW E70 (www.mdwe70.pl) i inne działania promocyjne planowane do zrealizowania w 2012 r;

- przyjęcie założeń do planu działań na rok 2013.

Przyjęto propozycje działań promocyjnych w 2012 roku, w tym udział w Targach WaterWays Expo 2012 we Wrocławiu i w Międzynarodowych Targach Sportów Wodnych i Żeglarstwa BOOT Berlin. Na prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych w 2013 roku postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 60 tys. zł. w planie projektu budżetu na rok 2013 przez każde partnerskie województwo.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy