view

Turystyka MDW E70

1.      MDW E70. Przewodnik dla wodniaków - Praktyczny poradnik dla żeglarzy i nie tylko. Czytelnik znajdzie tu podstawowe informacje o drogach wodnych składających się na polską część szlaku MDW E70 oraz ciekawostki turystyczne. Sporo informacji dotyczy budowli hydrotechnicznych i charakterystyki rzek i kanałów. Znajdziemy tu nie tylko głębokości i szerokości tranzytowe, ale też parametry śluz, mostów oraz informacje o przeszkodach nawigacyjnych. Ważną częścią Przewodnika jest praktyczny informator z danymi kontaktowymi i alarmowymi do różnych instytucji (r. 2018, s. 110). 

2.      MDW E 70 – Miniprzewodnik - Pierwszy przewodnik popularyzujący polski odcinek MDW E 70. Publikacja przybliża wodniakom atrakcje turystyczne czekają dla amatorów spędzania wolnego czasu nad wodą. Przedstawiono także działania jakie są realizowane przez samorządy, potencjał turystyczny oraz informacje praktyczne dla turysty – wodniaka. Publikacja przygotowana na targi Wiatr i woda. (r. 2009, s. 24).  

3.      MDW E 70 - Relacja z rejsu MDW E 70 z Berlina na Zalew Wiślany - Relacja z pierwszego turystycznego rejsu po całym polskim odcinku MDW E 70. Rejs motorowodny trwał 12 dni i obejmował tzw. Pierścień Berliński i polski odcinek MDW E 70. Zapis stanu tej drogi wodnej w 2009 roku. I chociaż stan infrastruktury z czasem znacznie się poprawił, lektura ułatwi planowanie wypoczynku na MDW E70 (r. 2009, s. 28).  

4.      Ogólna koncepcja rozwoju MDW E 70 na odcinku Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego - Opracowanie powstałe w ramach Projektu zrealizowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie przy współudziale z Województwem Pomorskim i Obwodem Kaliningradzkim.  Po raz pierwszy Rosjanie  i  Polacy  metodycznie  zajęli  się  analizą  stanu  obecnego  i  możliwościami  rozwoju  w oparciu  o  walory  turystyczne  łączącego  ich  regiony  odcinka  MDW  E70. Zespoły ekspertów  polskich i rosyjskich wskazały 40 zadań, których realizacja może radykalnie zwiększyć potencjał turystyczny tego obszaru (Elbląg, Kaliningrad 2011, s. 107).   


Partnerzy Partnerzy