Aktualności
view

W czwartek 20 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbył się I Kongres Żeglugi Śródlądowej

Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Premier skierował do przybyłych, list, który odczytał wojewoda opolski Adrian Czubak. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat rozwoju transportu rzecznego. Uczestnikami byli specjaliści branżowi, samorządowcy i politycy.

Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreślił efektywność śródlądowego transportu wodnego. Przykładowo odległość, na jaką można przewieźć tonę ładunku, przy tym samym nakładzie energii jest największa w przypadku statku śródlądowego - 370 km, drugi jest pociąg - 300 km, a trzecia ciężarówka - 100 km. Niestety do tej pory ta gałąź transportu była zaniedbywana. Zgodnie z deklaracją Ministra, obecny rząd postara się to zmienić.

Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poinformował o najważniejszych wyzwaniach w obszarze żeglugi śródlądowej tj. budowa kolejnych stopni wodnych na Odrze w Ścinawie i Libiążu oraz na Wiśle w Siarzewie. Priorytetem jest również jak najszybsze dokończenie budowy zbiornika Racibórz.

W dalej części kongresu odbyły się debaty, które zostały podzielone na kilka paneli tematycznych. Dotyczyły one m.in. inwestycji wodnych w najbliższej perspektywie, organizacji przewozu towarów na rzekach czy nowoczesnych rozwiązaniach dla żeglugi. Równolegle odbywały się sesje o potrzebie kształcenia młodych kadr żeglugi śródlądowej i o znaczeniu stoczni rzecznych dla rozwoju żeglugi śródlądowej. Dyskusje w tym zakresie prowadzili eksperci z branży wodniackiej i z resortu gospodarki morskiej. W rozmowy byli także zaangażowani przedstawiciele z Czech i Słowacji.

Organizacji Kongresu przyświecały trzy najważniejsze cele:
– rozwinięcie debaty na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju polskich rzek;
– zainteresowanie sektora biznesu transportem wodnym śródlądowym;
– pokazanie perspektyw rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.

W ramach towarzyszących kongresowi wydarzeń nie zabrakło ekspozycji dotyczącej MDW E70. Odwiedzający stoisko promocyjne mogli zapoznać się z działaniami, realizowanymi wspólnie przez województwa lubuskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, pomorskie i warmińsko – mazurskie, na rzecz polskiego odcinka MDW E70. 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy