Archiwum
view

W Senacie o Dolnej Wiśle

14 grudnia w Senacie RP odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom zagospodarowania Dolnej Wisły. Inicjatorką tego wydarzenia była senator Jadwiga Rotnicka – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej.

Podczas spotkania zaprezentowano inicjatywy samorządów województw na rzecz rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Głównym celem spotkania było rozpowszechnienie pomysłów, dotyczących możliwości zagospodarowania Wisły, a także zainicjowanie sporządzenia programu i realnych projektów rozwoju dla Dolnej Wisły, zaproponowanie inwestycji oraz działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwdziałania zjawisku stepowienia – retencji.

W otwartym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu, oprócz parlamentarzystów, członków zespołu, wzięli udział  przedstawiciele ministerstwa transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, ministerstwa środowiska, ministerstwa sportu i turystki, a także instytucji zainteresowanych wykorzystaniem potencjału Wisły.

Podczas spotkania zaprezentowano m.in. wnioski z warsztatów terenowych we Włocławku  i seminarium pt. „Śródlądowe drogi wodne – wszystkie ręce na pokład! Jak poprawić łączność w Europie?". Spotkanie połączone było z prezentacją w Senacie RP wystawy dotyczącej Wisły (opracowanej i wykonanej przez prof. Z. Babińskiego i dr. M. Habla z UKW w Bydgoszczy).

 

Źródło i fot. ze strony http://www.jadwigarotnicka.pl/index.php?page=1&o=0&article=541

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy