Archiwum
view

Warsztaty Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Kadynach

W dniach 26-27 marca 2013r. w Kadynach (woj. warmińsko – mazurskie) odbyły się warsztaty Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele województw sygnatariuszy Deklaracji Współpracy rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W ramach warsztatów omówiono kwestie związane z realizacją planu działań na 2013 rok, które dotyczyły:

- realizacji współpracy międzynarodowej na rzecz polskiego odcinka MDWE 70 w aspekcie budowy projektów partnerskich,

- przygotowaniu stanowisk województw sprawie ujęcia w Kontaktach Terytorialnych przedsięwzięć dot. przywrócenia żeglowności na drogach wodnych (likwidacja tzw. wąskich gardeł", wspólny mandat negocjacyjny);

- realizacji harmonogramu i zakresu tematycznego porozumień między zainteresowanymi województwami w 2013 r. tj. wsparcie działań dot. przygotowania projektów partnerskich, redagowanie strony internetowej, organizacji konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, realizacji kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych;

- organizacji eventu promującego polski odcinek MDWE 70 na rynku niemieckim;

- nawiązaniu współpracy z fundacją p. Marka Kamińskiego na rzecz promocji polskiego odcinka MDWE 70.

Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali nad wspólnym opracowaniem ze stroną rządową Koncepcji zagospodarowania rzeki Wisły – dokumentu stanowiącego podstawę do planowania i realizacji działań inwestycyjnych na rzecz rewitalizacji tej drogi wodnej, zmianie roli Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej z organizacji dofinansowującej poprawę stanu jednostek żeglugi śródlądowej na rzecz promocji rozwoju tej dziedziny transportu, rozszerzeniu akcji społecznej Dziennika Bałtyckiego pt. Autostrada wodna na Wiśle na obszarze innych województw oraz organizacji w dniach 10-11 lipca 2013 I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej w Elblągu, poświęconego turystyce wodnej w Polsce.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy